top of page

Pogoji poslovanja

Vadba poteka na lastno odgovornost.

Stranka se zavezuje, da izvajalca obvesti o morebitnih zdravstvenih težavah in gibalni oviranosti.


Izvajalec storitev ne more prevzeti nobene odgovornosti zaradi poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi tudi če je izvajalec bil seznanjeni z omejitvami in možnimi zdravstvenimi težavami vadečega oz. uporabnika storitev.

Storitve se izvajajo na lokaciji o kateri se izvajalec in stranka predhodno dogovorita.

Darilni bon se lahko izda za vse storitve, ki jih ponudnik oglašuje ali vključno za storitve, ki niso navedene na spletni strani in so v dogovoru s stranko. Znesek bona in storitve so navedene na darilnem bonu, ki se stranki posreduje v elektronski obliki. Darilni bon velja 1 leto od dneva nakupa. Bon je prenosljiv na druge osebe, vendar je o tem treba predhodno obvestiti izvajalca. Storitve, ki jih darilni bon vključuje se ne da spreminjati. Vračilo denarja ni mogoče.


Če stranka plača več vadbenih ur skupaj, se znesek nakupa ne vrača, tudi če stranka ne želi izkoristiti plačanih ur. Izjema so poškodbe ali zdravstvena stanja za katera je treba predložiti zdravniško potrdilo, da stranka ni zmožna izvajati vadbe. Če je preteklo več kot 60 dni od nakupa paketa vadbenih ur, se denar za neporabljene ure ne vrača, tudi če stranka predloži zdravniško opravičilo.

Izvajalec stranki izda račun za kupljeno storitev v pdf obliki, ki ga stranka prejme na e-naslov v roku 24 ur od plačila storitev.

Stranka lahko odpove trening najkasneje 12 ur pred začetkom le-tega. Izvajalca je treba obvestite preko mobilnega telefona (klic ali sms sporočilo).

Zaupnost in uporaba informacij:
Informacije pridobljene s strani izvajalca tekom izvajanja vadbenega programa so obravnavane kot zaupne. Tretje osebe do njih ne bodo imele dostopa, razen v primeru soglasja stranke.

bottom of page